CẢNH BÁO LỪA ĐẢO

Trong những tháng vừa qua và kể cả hiện tại, Công ty Mỹ phẩm Xanh Chaveny không có nhu cầu tuyển dụng nhân sự ở bất kỳ vị trí nào. Chaveny chỉ tìm các đối tác phân phối sản phẩm của công ty, hưởng lợi nhuận từ việc bán hàng và không có lương cứng.

CHAVENY CÓ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG/NHÂN VIÊN TRỰC PAGE HAY KHÔNG?
Câu trả lời là KHÔNG.
Trong những tháng vừa qua và kể cả hiện tại, Công ty Mỹ phẩm Xanh Chaveny không có nhu cầu tuyển dụng nhân sự ở bất kỳ vị trí nào.
Chaveny chỉ tìm các đối tác phân phối sản phẩm của công ty, hưởng lợi nhuận từ việc bán hàng và không có lương cứng.