Chính sách vận chuyển

1. MỤC ĐÍCH:

Quy định chính sách giao nhận với mong muốn tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng mua sản phẩm của công ty TNHH Mỹ Phẩm Chaveny.


2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

2.1 Đối tượng áp dụng:

Tất cả các khách hàng mua sản phẩm mỹ phẩm Chaveny.

2.2 Khu vực áp dụng:

Giao nhận miễn phí các khu vực sau: Thành phố Hà Nội và các đơn hàng có giá trị lớn hơn 10.000.000(mười triệu đồng)  .


3. NỘI DUNG:

3.1 Dịch vụ giao nhận sản phẩm:


Lưu ý:

*Phạm vi vận chuyển: Tính từ trụ sở công ty TNHH Mỹ Phẩm Chaveny.
**Thời gian vận chuyển: Không tính ngày Chủ nhật, các ngày Lễ, Tết Âm Lịch.

LIÊN HỆ

TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC CỦA CHAVENY

Trở thành đại lý của chúng tôi để nhận được nhiều ưu đãi hơn. Kiếm tiền ngay hôm nay

1
Bạn cần hỗ trợ?